Fiskesesongen 2020

Siden vi dessverre ikke får besøk av våre utenlandske fiskere i år, har vi en del ledig båt- og landfiske, samt overnatting i uke 28, 29 og 30. Vi har også noe ledig i uke 33, 34 og 35. Ta kontakt for mer informasjon og bestilling.

Sesongen så langt har vært preget av sol og varme, snøsmelting og stor vannføring. Det har blitt fisket godt i fra båt, mens det for landfiskerne har vært litt vanskelig å finne gode plasser å fiske fra, når elva har vært så stor. Mye tyder på at det kan bli gode fiskeforhold utover sesongen.

Enn så lenge er det turtelduene Grethe og Benny som har rekorden på Jørem i 2020. Laksen veide 14,6 kg.