Laksefiske i Namsen

Jørem laksvald

Jørem laksvald strekker seg over 4,5 kilometer, og er delt i 4 soner. Fiske i fra båt, såkalt harlingfiske, er svært vanlig i Namsen, fordi elva mange plasser er både stor og bred. På Jørem er det også svært gode muligheter for å fiske fra land, og de to øverste sonene egner seg spesielt godt for fluefiske. Vi leier fortrinnsvis ut fiske med overnatting til en eller to grupper av gangen, men selger i perioder også døgnkort for både land- og båtfiske. Oversikt over ledige døgnkort finner du på Elveguiden.no. Fiskesesongen er fra 1. juni til 31. august.

Harlingfiske
Namsens største laks 31,5 kg

Elvenes dronning

Tradisjonen med sportsfiske i Namsen startet med de engelske lordene som kom hit for å prøve fiskelykken og nyte stillheten på elva. Den største laksen som noensinne er fisket opp fra Namsen, veide 31,5 kilo, og ble tatt av lokale fiskere her på Jørem i juni 1924. Roeren og fiskeren som fikk denne fantastiske opplevelsen, er oldefar og tippoldefar til Sven Åge, som bor på gården i dag. Det er fortsatt mulig å få virkelig stor laks på kroken, men rekorden til disse gamle karene, er det ennå ingen som har slettet.

Fiskesoner

Fiskesone 1 og 2 er til sammen ca. 3 kilometer, og egner seg godt til både båt- og landfiske. Her disponerer kunden tre båter.
Fiskesone 3 og 4 er til sammen ca. 1,5 kilometer, og her fiskes det kun fra land. Kunden disponerer en båt som fortrinnsvis skal brukes til å komme seg over på den andre siden av elva.
Fisket er organisert slik at Jørem laksvald har fiskerett på kun to fiskesoner per døgn, men da på begge sider av elva. Leier man sone 1 og 2 eller 3 og 4, fisker man en sone per døgn, og leier man alle fire sonene, fisker man sone 1 og 4 annenhvert døgn, og sone 2 og 3 de øvrige døgnene.

Tegning av Jørem laksvald

Fiskeregler

De lokale fiskereglene blir fastsatt av Namsenvassdraget Elveierlag før hver fiskesesong. I fiskereglene finner du blant annet bestemmelser om desinfisering av utstyr, personlige kvoter, rapportering av fangst og redskapsbruk. Alle som fisker i vassdraget plikter å sette seg inn i de lokale fiskereglene, slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse.

Laksefangst

Registrer fangsten din

I henhold til lokale fiskeregler for Namsenvassdraget, skal alle fangst rapporteres til Laksebørsen innen to døgn. Det gjelder også for fisk som er gjenutsatt. På Laksebørsen kan du fortløpende få oversikt over all fangst som er tatt på Jørem og ellers i vassdraget.

Lurer du på noe?